Vasco AB Verksamhetspolicy

  • Vasco utvecklar och tillverkar rengöringskemikalier samt hygienprodukter för proffs och konsument.
  • Vasco har ett stort kunnande och ett brett sortiment gällande dessa produkter.
  • Vascos kunder skall känna en trygghet i vårt kunnande och agerande, detta skall ligga till grund för långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Vascos focus skall vara att hjälpa kunden att lösa eventuella problem och att växa.
  • Vasco skall tillsammans med sina kunder och leverantörer utveckla bra produkter både ur funktions hänseende och ur miljösynvinkel. Allt för en minskad miljöbelastning.
  • Alla medarbetare skall känna sig delaktiga i företagets verksamhet och känna att man kan påverka sitt arbete samt sin arbetsmiljö. Detta skapar en trivsam arbetsmiljö och risken för arbetsskador minimeras.

Detta skall ske genom:

  • ständig förbättring på relevanta områden
  • att vi är lyhörda inför våra kunders önskemål
  • ständiga samtal med kunder och leverantörer om åtgärder för minimering av miljöbelastning och energiförbrukning
  • personalutbildningar och regelbundna möten tillsammans med personalen

Fjällbacka, Maj 2015
Lotta Kristiansen, VD