• Miljön är viktigt för oss

    Vasco är certifierade enligt ISO9001 sedan 1997 och ISO14001 sedan 1999.

Vasco arbetar miljöanpassat

Miljön är viktig för oss alla, ett bra verktyg för oss gällande arbeta med miljöfrågor är bland annat ISO Standard 14001. Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 1999.

Vi tillverkar produkter till en rad olika företag, alltid på ett miljöanpassat sätt. Våra kunder finns i framförallt Sverige men även utanför svenska gränser, i Norden, Europa och Asien.

FTI och REPA

Vasco AB är ansluten till Förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI, tidigare REPA

FTI är ett register för producentansvar. Producentansvaret är ett regelverk som är till för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Det hela bygger på att den som producerar även skall ta ansvar för produkten efter slutanvändning. Vasco AB erlägger idag en avgift för hantering av tomemballage och bidrar till att miljöstationer för återvinning skall finnas.

Miljön är viktig för oss även internt på företaget och därför källsorteras bland annat papper, wellpapp, trä, meltall, glas samt hård och mjukplast.

Certificate and connection certificate